14-NEURO-05-NL 2013-130 NovoTTF-100A therapy for refractory CNS involved small cell lung cancer

Grants and Contracts Details

StatusFinished
Effective start/end date11/18/144/9/18

Funding

  • Novocure Ltd: $1,473.00