Characterizing sarcoma dominance pattern in uterine carcinosarcoma: Homologous versus heterologous element

Koji Matsuo, Yutaka Takazawa, Malcolm S. Ross, Esther Elishaev, Mayu Yunokawa, Todd B. Sheridan, Stephen H. Bush, Merieme M. Klobocista, Erin A. Blake, Tadao Takano, Tsukasa Baba, Shinya Satoh, Masako Shida, Yuji Ikeda, Sosuke Adachi, Takuhei Yokoyama, Munetaka Takekuma, Shiori Yanai, Satoshi Takeuchi, Masato NishimuraKeita Iwasaki, Marian S. Johnson, Masayuki Yoshida, Ardeshir Hakam, Hiroko Machida, Paulette Mhawech-Fauceglia, Yutaka Ueda, Kiyoshi Yoshino, Hiroshi Kajiwara, Kosei Hasegawa, Masanori Yasuda, Takahito M. Miyake, Takuya Moriya, Yoshiaki Yuba, Terry Morgan, Tomoyuki Fukagawa, Tanja Pejovic, Tadayoshi Nagano, Takeshi Sasaki, Abby M. Richmond, Miriam D. Post, Mian M.K. Shahzad, Dwight D. Im, Hiroshi Yoshida, Kohei Omatsu, Frederick R. Ueland, Joseph L. Kelley, Rouzan G. Karabakhtsian, Lynda D. Roman

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Characterizing sarcoma dominance pattern in uterine carcinosarcoma: Homologous versus heterologous element'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions