Expression of interleukin-33 and ST2 in nonrheumatic aortic valve stenosis

Hisashi Sawada, Yoshiro Naito, Shinichi Hirotani, Hirokuni Akahori, Toshihiro Iwasaku, Yoshitaka Okuhara, Kojiro Miki, Akiyo Eguchi, Masataka Mitsuno, Yuji Miyamoto, Mitsumasa Ohyanagi, Takeshi Tsujino, Tohru Masuyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Expression of interleukin-33 and ST2 in nonrheumatic aortic valve stenosis'. Together they form a unique fingerprint.